Икономика Финанси

balgari.bg

Орешарски, или Изкуството да се управляват пари

Доц. д-р Пламен Орешарски е роден на 21 февруари 1960 г. в Бобов дол.
През 1985 г. завършва във Висшия икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС) в София магистърската програма "Финанси и кредит".
В периода 1988-1992 г. Пламен Орешарски защитава в УНСС докторска степен по инвестиции и инвестиционен анализ. Допълнителна квалификация по банково управление получава в САЩ, а по емитиране на държавни ценни книжа - във Великобритания.
От 1992 до 1993 година Орешарски преподава в УНСС, заместник-ръководител е на Катедра "Финанси". От 2001-ва до 2005-а е заместник-ректор в Университета, преподава финансово управление, инвестиции, инвестиционен анализ. Преподавател е и в Нов български университет.
В периода 1993-1997 г. Орешарски оглавява Управление "Държавно съкровище и дълг" към Министерството на финансите. Под негово ръководство е поставено и началото на отпечатването на бандероли, като технически е осигурен цялостният процес на производство на този специфичен вид книжа.
Пламен Орешарски е инициатор на концепцията за създаване на "държавно съкровище", която е реализирана в следващите години. Част от функциите на ръководената от него дирекция са свързани с надзор и регулации на небанковия финансов сектор. Отговорност на подчиненото му звено е и цялостният разрешителен режим за отпечатване на ценни книжа в България, в т. ч. акциите, както и уредбата на акционерните дружества в България.
От 1997 до 2001 г. Пламен Орешарски е заместник-министър на финансите в правителството на СДС. Неговият ресор е управление на държавния дълг и финансови пазари, управление на пазара на ценни книжа в България. Под неговото ръководство се обединяват дейностите по управление на вътрешния и външния дълг.
Пламен Орешарски е автор на първата публично обявена стратегия за управление на дълга, както и на концепцията за създаване за специален закон за държавния дълг. Ръководи преговорите за уреждането на дълговите взаимоотношения с Испания, Италия, Полша, Германия, Австрия и Холандия, като всички подписани споразумения предвиждат редукции, разсрочване и благоприятни условия на изплащане на дълговете. Орешарски къщо така е член на екипа, осъществил въвеждането на механизма на Валутния борд в България.
Взима участие в колектива, подготвил първия икономически доклад за президента на Република България Георги Първанов през 2004 година. От 17 август 2005 г. е министър на финансите, като е единственият, който не е представител на нито една от трите управляващи партии.
Сред нововъведенията на Пламен Орешарски са плоският данък, трансформирането на данъчната администрация в Национална агенция по приходите, той ръководи и изготвянето на Националната програма за реформи и конвергентните програми.
През периода 2009-2013 г. Орешарски е народен представител от гражданската квота на "Коалиция за България".
Пламен Орешарски е носител на множество международни отличия, сред които "Финансов министър на развиващите се икономики на Европа" на английско списание "Emerging Markets" (2007), Почетен знак от организаторите на международното финансово изложение "Банки, инвестиции, пари", звание "Рицар на книгата" на Асоциация "Българска книга", приз "Личност на годината 2007" за проявеното разбиране и толерантност към хората с увреждания чрез упражняване на принципа на социално партньорство и др. Номиниран е сред 10-те топреформатори глобален мащаб от Световната банка през 2008 година.
Автор е на над сто публикации в специализирани издания, както и на монографиите "Финансов анализ и управление на инвестициите" и "Цени и възвращаемост на финансовите инвестиции".
На 29 май 2013-а Нордно събрание утвърди Пламен Орешарски за министър-председател на България.

Етикети:
 

Икономист анализатор

Божидар Данев е роден на 5 ноември 1939 г. в София. Завършва Техническия университет в София през 1965 г. и започва работа в Института по кибернетика при БАН. Защитава дисертация в областта на управлението на социално-икономически системи. Две години специализира в Университета в Хановер по управление на системи. Чете лекции във ФРГ, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания и др.
След завръщането си в България, през 1980 г. Данев работи в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт в направление "Икономически анализи". Последователно заема длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател.
През 1987 г. е назначен и за зам.-председател на Централния кооперативен съюз (ЦКС) по финансовите въпроси. Въвежда политика по изграждане на МСП, реформира валутната практика, въвежда пазарни принципи при управление на самостоятелните единици.
През 1989 г. Божидар Данев напуска ЦКС и работи като като заместник-председател на БИСА, където ръководи направленията "Икономически анализи", "Приватизация и инвестиции", "Промишлено развитие". Участва в разработването и приемането на нормативната база за приватизация, в подготовката и провеждането на приватизацията на голям брой предприятия и стопански обекти.
За периода 1991-1997 г. е и главен изпълнителен директор на Софийската фондова борса. През 1993 г. е избран за председател на БСК. Работи в областта на трудовоправните отношения, реформите в пенсионното дело, колективното договаряне и т. н. През 2004 и 2006 г. е зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Основен двигател е по учредяването на Смесения консултативен комитет Европейски съюз - България и е негов съпредседател от българска страна в периода 1999-2004 г.
През 2006 г. Данев е избран за зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Република България и на Националния съвет за тристранно сътрудничество, член на Европейския икономически и социален комитет (EESC) и ръководител от българска страна на работната група по Лисабонската стратегия към EESC. Представлява България в Комитета по социален диалог към Европейската комисия.
До 2010 г. Божидар Данев е член на УС на Българската академия на науките и зам.-председател на Настоятелството на Нов български университет.
От 1995 г. до 2008 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на най-голямата лизингова компания в България "Интерлийз" АД. Член е на Съвета на директорите на "Солвей Соди" АД и Индустриален холдинг "България".
На 15 февруари 2011 г. Данев е избран за изпълнителен председател на БСК. Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г.
Божидар Данев има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации.

Етикети:
 

Най-добър млад предприемач на Острова

Боян Бенев е роден на 16 октомври 1984-та. Шестгодишен е, когато родителите му се местят във Великобритания.
На 12 Боян започва да издава училищен вестник в Лийдс. Дори печели, като продава изданието си.
На 16 години регистрира първата си фирма - "Critica Marketing Limited", и започва да прави етикети за вино, предназначени за специални поводи. Но истинското му "кръщение" в света на бизнеса стартира от една училищна програма - "Young Enterprise".
През 2003 г. Боян вече е студент по икономика в University College в Лондон, където завършва "Икономика и бизнес".
Бликащите иновативни идеи на младия човек прерастват в многобройни проекти - повече или по-малко успешни. Движи го любопитството, цени свободата и предпочита сам да реализира бизнесхрумванията си. Търгува с диаманти, издава брошура за намаления и отстъпки в различни заведения и магазини, прави сайт за популяризиране на работата на художници от цял свят.
В края на 2006 г. Боян регистрира компанията си Benev Limited за консултации в областта на недвижимите имоти.
През 2007-а е обявен за най-добър млад предприемач от британското списание за бизнес и икономика "Start Your Business Magazine".
За най-интересно в бизнеса Боян определя създаването на концепция. По неговите думи "важна е не само идеята за нещо, а моделът зад него".
У нас са издадени три книги на Боян Бенев - "Малка книга за бизнеса", "Малка книга за реалността" и "Две поколения". Първите две съдържат афористични мисли за бизнеса и света, който ни заобикаля, а "Две поколения" отговаря на много въпроси за настоящето и бъдещето на България.
Боян Бенев обича музиката и пътуванията и прави скулптури от сребро, злато и восък. Ново предизвикателство пред него е работата като водещ по БНТ.

 

Забравен икономист и недооценен писател

Асен Христофоров е роден на 16 декември 1910 година в Пловдив.
Завършва с отличие Робърт колеж в Истанбул, а след това и Икономически университет в Лондон. След завръщането си в България Христофоров преподава политическа икономия в Софийския университет.
През 1942-1943 година е редактор на списание „Стопански вести“, спряно от министър-председателя Добри Божилов. По същото време полицията настоява неуспешно за уволнението на Христофоров от Търговско-индустриалната камара, където работи.
През 1947 година Асен Христофоров, привърженик на неокласическата икономическа теория и противник на марксизма, е уволнен от университета, а през 1951 година е арестуван, обвинен в шпионаж и пратен без присъда в Белене.
След като е освободен през 1953 година, отива да живее на вилата си в Говедарци и се отдава на преводи и писателска дейност, публикува мемоарни, пътеписни и краеведски творби, сред които „В дебрите на Рила“ (1957), „Скици из Рила“ (1957), „Мацакурци“ (1958), „Ангария“ (1960), „Искровете“ (1962) и други. Превежда от английски „Белия зъб“ на Джек Лондон, Хенри Филдинг, Джеймс Джойс, „Трима души в една лодка“ на Джером К. Джером, Емили Бронте и други.
Сред изследванията на Христофоров върху икономическите проблеми се открояват „Стопанското положение на България от избухването на войната насам“ (1941), „Увод в политическата икономия на военното стопанство“ (1943), „Кратък курс по стопанска география“ (1945) и др.
Асен Христофоров умира на 10 август 1970 г.
Сериозни изследвания за живота му не са правени, икономическите му трудове са потънали в забвение, а в архива му има непубликувани литературни и мемоарни произведения.

Източник: http://bg.wikipedia.org

 

Потомък на родолюбци

Димитър Паница е роден на 2 ноември 1930 година в София.
Напуска България през 1948 година, когато семейството му е принудено да поеме по трудния път на емигранството. Във Франция баща му, финансист и банкер, става счетоводител във фабрика, а той работи като помощник-касиер в банка.
След преместването в САЩ по препоръка на приятел на брат си Димитър Паница започва да чиракува в списание "Рийдърс дайджест". Годината е 1952-ра, следват 42 години, през които българинът изкачва всички стъпала на журналистическата кариера, за да стигне до поста зам.-главен редактор през 1985-а. В световното списание Паница ръководи изданията за Европа, Средния Изток и Африка. Под неговото ръководство списанието започва да излиза руски, унгарски, чешки и полски.
Паница се оттегля от работа в "Рийдърс Дайджест" през 1994 година.
През 1991 година Димитър Паница и неговата съпруга Ивон учредяват Фондация "Свободна и демократична България". Основната цел на фондацията е да подпомага демократизацията на българското общество чрез развитие и насърчаване на плурализма, свободния печат, обществената толерантност, открития диалог. Фондацията подпомага програми за бездомни деца и младежи, програми за журналистически обмен, програма "Студентски дискусионни клубове", учредител е на ежегодните журналистически награди "Паница", присъжда стипендии.
Димитър Паница е член на Международния институт за стратегически изследвания - Лондон, на Англо-американската пресасоциация - Париж, на френската Фондация за бъдещето, на Института за демократизация в Източна Европа - Вашингтон, на Института за пазарна икономика - София.
Основател е на Съвета на директорите на Американския университет у нас. Членува в Съвета на международната Награда за гражданска смелост (Ню Йорк). През декември 2000 година бе отличен с най-високия български граждански орден - "Стара планина", първа степен.
Носител е и на престижното звание "Кавалер на ордена на Почетния легион на Френската република" за професионалните си заслуги и приноса си за развитието и укрепването на гражданското общество.
Димитър Паница е първият българин, удостоен с най-високото отличие на едни от най-старите английски университети - лондонския Кингс колидж - "Почетен настоятел", за заслуги към развитието на журналистиката и гражданското общество.
Димитър Паница бе почетен член на БАН (неговият прадядо Иван Евст. Гешов е неин дългогодишен председател), но се оттегли.
От 2006 г. специален фонд към настоятелството на Нов български университет връчва ежегодни награди за гражданска доблест на името на известния българин.
Дими Паница почина в Париж на 29 юли 2011 година.

Източник: www.omda.bg

Още за последния будител прочетете тук

 
Страница 1 от 3

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.