Икономика Застраховане

balgari.bg

Теоретик и педагог

altПроф. д-р Велеслав Гаврийски е роден през 1909 г. в с. Кормянско, Габровско, в семейство на учители.
През 1927 година завършва гимназия, през 1931-ва се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет. Специализира застрахователно дело при известния застраховател и статистик Ф. Буркхард от 1936 до 1938 г. в Лайпциг.
През 1939 г. проф. Гаврийски получава докторска титла от Университета във Франкфурт на Майн. От 1940 г. е асистент на д-р Иван Стефанов, от 1943-та - доцент, и от 1948 г. - професор във Висшето търговско училище, днес Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.
Почти целият професионален живот на проф. Велеслав Гаврийски е свързан с това висше училище. От средата на 40-те години на двайсети век проф. Гаврийски работи усърдно за създаване на катедра по застрахователно дело. Катедрата е създадена през 1949 г. и той става неин завеждащ. Заслугите му за оформяне съдържанието на тази специалност и за привличане и подготовка на млади кадри в нея са огромни.
Проф. Велеслав Гаврийски е изключително ерудиран човек, с широка езикова подготовка (владее немски, френски, английски и руски език), има феноменална памет и забележителни постижения не само в областта на застрахователното дело, но и като икономист и юрист.
Проф. Гаврийски разработва на българска основа теорията (икономиката) на застраховането и на презастраховането и застрахователното право. Неговите трудове са източник на специални знания за всички, посветили се на застраховането, и ценен принос в българската наука.
Като педагог проф. Велеслав Гаврийски е възпитал поколения професионалисти в застрахователното дело.

Източник: www.gavriiski.com

Етикети:
 

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.