Интервюта Михаил Малеев: Нова духовна революция ще спаси света

balgari.bg

Михаил Малеев: Нова духовна революция ще спаси света

- Доц. Малеев, каква е историята на устойчивото развитие?
- Тя е доста дълга, но ето най-важните етапи. За първи път това понятие се въвежда през 70-те години на ХХ век от т. нар. Римски клуб, който обединява интелектуалци и индустриалци. Той възлага на международна група от учени от Масачузецкия университет в САЩ да изработят математически модел - ако човечеството се развива с досегашните темпове, какво ще стане със Земята след 20, 40 и 60 години. След двегодишна работа те публикуват книгата "Границите на растежа", в която се акцентира на две неща: първо, Земята не може да поеме безкрайно количество население, тъй като тя самата е ограничена по площ, обем и ресурси и след време няма да може да изхрани нарасналото човечество, и вторият важен момент - Земята не може да поеме боклука, което човечеството произвежда. Следващият важен етап е в Рио де Жанейро. През юни 1992 г. там се провежда най-големият международен форум дотогава. Излиза се с няколко важни документа - Декларация за околна среда и развитие - в 27 пункта, План за действие за 21 век - какво трябва да прави човечеството през това столетие, за да изгради свят на устойчиво развитие. Според токумента всяка държава трябва да изготви свой план за действие, в съответствие със своите специфични особености, а след това да започне да го изпълнява.
- Много хора свързват устойчивото развитие с екологията. Какви други аспекти включва то?

- Устойчивото развитие не е само екология. То има икономически, еколожки, социоложки и нравствени аспекти. Нравственият аспект се състои в това, че светът на устойчивото развитие може да бъде изграден само от хора с нови качества. Ако те нямат целите и морала на този свят, не може да го създадат. От всички аспекти най-важен е социалният. Всепризнато е мнението, че светът става все по лош - бедните стават все по-бедни, богатите - по-богати. По данни на ООН през 1950 г. съотношението бедни/богати е било 1/6 - богатите са били 6 пъти повече, тази разлика се увеличава. Днес данните сочат, че 10 най-богати хора в света имат повече пари от 50-те най-бедни страни. Затова първата точка от декларацията е: "Всички хора имат право на достоен начин на живот". Тук е дефиницията за устойчиво развитие: "Екологията трябва да бъде такава, че следващите поколения да не бъдат лишени от въздух, вода, почва и т. н." Устойчиво развитие е такова развитие, което предоставя на следващите поколения същите условия на живот, каквито имаме ние.
- Докъде е стигнало днес устойчивото развитие?
- През 2002 г. се провежда среща в Йоханесбург. За това време много от страните са изготвили своите планове по години, някои вече са изпълнили първата петилетка от тях, сега изпълняват втората. Но Йоханесбург отчита, че нещата не вървят. От Академия на науките в САЩ правят математически изчисления, които доказват, че екологическото натоварване на Земята (това, което всеки човек взима от земята - изсичането на горите, уловът на риба и т. н.) е повече от възпроизводството. Тоест започнали сме да подяждаме следващите поколения. Според доклада през 1980 г. хората са консумирали толкова, колкото е възпроизводството на природата. Към 2000 г. човечеството е консумирало с 20 на сто повече, отколкото природата може да възпроизведе. През април 2009 г. на общо събрание на ООН председателят на сесията казва, че човечеството консумира с 40 процента повече от възпроизводството на природата. Това означава, че вече сме лишили идните поколония от живот - след 100 години може да няма ресурси за живот на Земята.
- Коя е причината за това?
- Причината е консуматорското общество, което се появи след Втората световна война. Хората виждат смисъла на живота в консумирането на все повече и повече удоволствия и вещи. Гордеят се не с това, което са те самите като хора, а с това, което са изконсумирали. А природните ресурси не стигат. Най-страшното е, че медиите продължават да внушават тези идеи на хората. Предлагат ни някакви заклинания, които са лъжа, внушават ни нещо съвсем погрешно. Внушават например понятието средна класа. Но математиците са направили изчисления, че ако искаме всички жители на Земята да живеят като средна класа, всички ресурси на Земята стигат само за 800 милиона души! Ал Гор, бившият вицепрезидент на САЩ, казва: "Въпросът за устойчивото развитие е въпрос на ценности." Това означава, че трябва да променим ценностите си, да се появят нови, вместо алчност - достатъчност, вместо егоизъм - алтруизъм и съпричастност към животните и растенията.
- Какви са плановете ви за Националния музея "Земята и хората", свързани с устойчивото развитие?
- В много бивши соцстрани правителствата крият сведения, държат населението в информационно затъмнение. Защото пътят, по който вървим, ни отдалечава от устойчивото развитие. А това трябва да бъде един от основните въпроси на деня. Имам много идеи, едни от тях са свръзани с обединяването на различините екологични организации в България, за да работим заедно. НМ "Земята и хората" от няколко години върви в тази посока. Информира хората за проблемите на устойчивото развитие, организирайки различни събития - изложби, конкурси, срещи на екоорганизации и държавни институции, на учени, работещи в сферата на устойчивото развитие. Проблемите на устойчивото развитие са толкова сложни, че могат да бъдат решени комплексно от учени в различните области на науката. Самото правителство трябва да възложи на БАН задачи. В бъдеще, когато започнем да работим по проблемите на устойчивото развитие, няма да имаме институти - заради тази недомислица сега с реформите в БАН. Малко са успехите на България в тази насока, а Холандия отчита трета изпълнена петилетка. Моята идея е, че трябва да стане духовна революция, сравнима само с приемането на християнството, когато цялата духовна дейност на човека е била свързана с религията. Академик Лихачов казва за Кирил и Методий, че са гении, но не защото са измислили азбуката - азбуки има хиляди по света. Те са гении, защото с говоримия народен език са могли да предадат на народа най-сложни религиозни и духовни понятия. За сложните нови идеи трябва да намериш думи, с които да ги предадеш на хората, за да ги разберат, да влязат в мозъка и душите им. Сега това трябва да се повтори - всички идеи на устойчивото развитие трябва да влязат в умовете, сърцата и душите на хората, а тези думи ги няма още в българския език.Трябва хората да израснат, да се появят новите хора на устойчивото развитие - много по-морални, алтруисти. Такива хора се раждат с възпитание и с личен пример.

Михаил Малеев е инициатор за създаването на НМ "Земята и хората" и негов директор от създаването му, голям дарител, влюбен в минералите. По негова идея през 1993 г. в България започва да се чества Международният ден на Земята на 22 април.

Със съкращения от kafene.bg

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.