История България до Втората световна война Тъкачът на габровската история

balgari.bg

Тъкачът на габровската история

Христо Метев е роден на 26 юли 1881 г. в Габрово в семейството на Мария (Минка) Лалева Трингова от Казанлък и габровския първенец Метьо Христов Чехлар - заможен занаятчия и фабрикант.
През 1904 г. в габровското село Хаджи-Цонев мост е пусната вълненотекстилната фабрика "Надежда" като акционерно дружество от седем души. Метю Христов е поканен за акционер - внесъл е 26 хиляди златни лева с тенденция един ден синовете му да поемат ръководството на фабриката. Като силно родолюбив българин, той иска да модернизира производството, но не с чужди майстори, а с български, които по това време липсват. Затова праща син си Иван да следва текстилна индустрия в Университета във Вервие (Белгия). Иван завършва с отличие и се връща у нас като първия ни текстилен инженер. Загива по време на Междусъюзническата война.
През 1905 г. Христо Метев основава плетачна работилница. Занимава се и с търговия на прежди и гайтани.
Под настойничеството на Христо и Лалю по-малкият им брат Георги Метев завършва Търговската гимназия в Свищов, след което получава висше търговско образование в Мюнхен.
С натрупаните по време на войната печалби и отпуснатите от новооснованата банка "Габрово" кредити през 1919 г. е открита фабрика "Балкан", а през 1921 г. - фабрика "Христо Метев". И двете работят предимно с местни суровини.
Построената през 1921 г. предачно-тъкачна фабрика близо до Хаджи-Цонев мост разполага с 280 вретена и пет стана за тъкане на памучни тъкани. Тук започват да се изработват висококачествени вълнени платове и прежди, които по своите качества не отстъпват на вносните.
Пожар унищожава фабриката през 1925 г. На по-следващата година упоритият габровец построява нова фабрика за производство на памучни платове за долно и горно облекло. Нарежда се сред най-заможните хора в България.
През 1931 г. Христо Метев е първият индустриалец, който приема исканията на стачниците за спазването на 8-часовия работен ден. На търговците на едро предоставя 4-5-месечен стоков кредит, което ги кара да предпочитат местните платове за сметка на вносните.
През 1932-ра, когато се отделя от братята си, за него работят около 700 работници. За тях фабрикантът е уредил евтина столова, където голяма част от продуктите се заплащат от него.
След 1944-та АД "Христо Метев" е национализирано, конфискувано е цялото имущество на фамилия Метеви, включително вълненопредачната фабрика на АД "Надежда", памукотъкачната фабрика "България" на сина му Тома Метев и др.
Христо Метев умира на 13 януари 1953 г.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google