balgari.bg

Строителят

Хан ОмуртагХан Омуртаг управлява България от 814 до 831 г.
Името му е с тюркски произход и означава планина или връх Омур. Връх с това име се намира в планината Тян Шан в Китай.
Ненадейната смърт на Крум оставя множество български войски в Тракия да защитават важни стратегически позиции. Възползвайки се от временната криза, през лятото на 814 г. Лъв Пети повежда войските си срещу тях. Решителната битка е край град Буртодизос и завършва с победа на ромеите.
Освен това нападение византийците предприемат и други действия.

В началото на 814 г. византийско пратеничество било прието от франкския владетел Людвиг Благочестиви. Целта била да се сключи съюз между двете държави срещу България. Не се знае дали се е стигнало до съюз, но се предполага, че франкският император не се ангажирал с конкретни действия. Въпреки това новината за преговорите между двете империи стигнала до Плиска и това подтикнало българите към сключване на мир. Освен това българите трябвало да укрепят властта си в новозавзетите територии. А появата на Франкската империя като фактор на западната граница и раздвижването на племената в южните степи налагало подсигуряването на тила преди следващи военни действия срещу Византия. Така през 815 г. бил сключен мирен договор, отделни части от който намираме в Сюлейманкьойския надпис (на старото име на село Сечище, Шуменско). От него разбираме, че този договор уточнявал границата в Тракия, проблема със славяните, останали в пределите на Византия, и размяната на останалите военнопленници. Договорът бил сключен за период от 30 години и е спазван и от двете страни, подновен е при идването на новия византийски император Михаил II Балба.
През 818 г. по неизвестни причини славянските племена тимочани, абодрити и браничевци (населяващи земите по средното течение на Дунав, бившите територии на Аварския каганат) изпратили пратеничество до Людовик Немски с молба да преминат в състава на Франкската империя. Не се знае какъв е бил отговорът на императора, но на следващата година същите племена преминали в състава на Хърватското княжество. Това не се харесало на франките и посочените племена останали под властта на Людовиг. В продължение на три години (824-826) Омуртаг се опитвал да реши спора с мирни средства, изпращайки делегации при Людовиг Благочестиви. След като този подход не помогнал, канът изпратил войската си по поречието на р. Драва и покорил славяните в земите на Долна Панония. Франките се опитали да противодействат, но не се стигнало до сериозни сражения. След този краткосрочен конфликт отношенията между двете държави се подобрили, а Омуртаг поставил на мястото на славянските князе в района свои наместници. Подобни събития се разиграли и през 829 г. със същия резултат. За тези събития научаваме доста от възпоменателен надпис в чест на зера-таркан Онегавон, който се удавил в Тиса. Трябва да се отбележи, че победата на българите била до голяма степен резултат на факта, че Франкската империя нямала претенции към териториите на България. Освен това между двете държави се простирала обширна буферна зона, простираща се между реките Дунав и Тиса. По-важното в случая е желанието на славянските племена да извоюват по-голяма автономност, а това е в разрез с политиката на централизация и приобщаване на славянските племена.
Във вътрешната си политика Омуртаг успял да довърши административната реформа, започната от Крум. Той разделил държавата на военно-административни области, наречени комитати, управлявани от комити (те били назначавани от хана, а това засилва централната власт). Новите управители имали както граждански, така и военни правомощия. С това окончателно бил сложен край на дуализма в държавата и на автономията на славянските племена.
Под влияние на Византия Омуртаг извършва и една сакрализация на властта, като почва да се титулува “от Бога даден”.
Преди всичко Омуртаг ще остане в българската история със строителната си дейност, допринесла за развитието на Плисковско-Преславската култура. Съхранени са редица извори (Чаталарски и Търновски надпис) и мемориални надписи, свидетелстващи за възстановяването на Плиска, както и построяването на нов дворец с тронна палата и храм на Тангра. Освен това била построена алея с каменни колони с имената на завладените в Тракия градове. Построени били дворци и крепости по поречието на Дунав, както и резиденции в Търново и Чепеларе. Омуртаг оставя знаменития надпис: "Човек и добре да живее — умира и друг се ражда, и нека роденият след него помни делата му." Строителство в такива размери може да бъде осъществено единствено от икономически силна държава, а България очевидно е такава по онова време.
Омуртаг умира през 831 г. и е наследен на престола от третия си син Маламир.

Източник: bg.wikipedia.org

 

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google