balgari.bg

Учителят новатор

Възрожденският книжовник Захарий Христов Икономович - Круша, е роден на 11 февруари 1808 година в Самоков. Син е на свещеник Христо Круша. Учи в Самоков и при Неофит Рилски в Габрово до 1829 година.
Захарий Круша учителства на много места, като най-напред преподава в родния Самоков, а по-късно - в Копривщица, Враца, Одрин, Панагюрище, Радомир и София.
Многобройни са нововъведенията, които прави в образователната система у нас Захарий Круша.
През 1834-та в Копривщица започва да преподава на учениците си делението като математическо действие. Пак там през учебната 1835-1836 година въвежда Бел-Ланкастъровия метод на преподаване, или т. нар. взаимоучителна метода, използвана дотогава само в Габрово.
През 1839 година прилага този свой педагогически опит и в София - в училището при църквата "Света Неделя".
В средата на 50-те години на деветнайсети век Захарий Круша превежда от гръцки басните на Езоп, както и "Календар, сочинен от знаменитаго астронома Казамия за лято 1854", издаден от Никола Карастоянов в Крагуевац.
Поддържа активна кореспонденция с учителя си Неофит Рилски.
Събира фолклорни и етнографски материали. Пише сборника "Песни различни от майка ми казани", записва народни песни и пословици от Самоков и София. Някои от тях са включени в антологията на Огюст Дозон "Chansons populaires bulgares inеdites" (Париж, 1875). Други 17 песни, 288 пословици и поговорки и изследването му "Обичаи, които се держат от софийските жители и някои достопримечателни назначения" са част от ръкописния сборник на Найден Геров за българския фолклор.
Автор е на революционната песен "България се оплакува на Росия и Сербия за освобождение".
Счита се, че е негова ръкописната добавка, озаглавена "Вступление за азбуката и за грамматиката во обще" към увода на учебника "Болгарска граматика" (на снимката).
Захарий Круша умира на 18 ноември 1881 година в София.

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google