Изкуство Литература Първият издател

balgari.bg

Първият издател

Делото на Яков Крайков е уникално за времето си.
Крайков е първият български издател и редактор, шрифтолеец и печатар, книгооформител и илюстратор.
Роден е в София, учил е като преписвач в Осоговския манастир, формирал се е под въздействието на книжовниците от Софийската книжовна школа, доразвили традициите на житийния жанр на Патриарх Евтимий. Занаята на словослагателя изучава в манастира "Грачаница", след което заминава за Венеция.
Тук Крайков работи в печатница, като прередактира и препечатва църковни книги - "Часословец" (1566), "Псалтир" (1569), "Требник" (1569), "Молитвеник" (1570). През 1972-ра Крайков отпечатва съставения от него сборник "Различний потребий", който търпи и второ издание. В този сборник са включени и апокрифи, разказващи за човека и вселената живо и реалистично.
Гравюра на библейския цар Давид, поместена в "Псалтир", изследователите окачествяват като пръв опит за внасяне повея на хуманизма в южнославянската печатна книга.
"Часословецът", при който печатът е двуцветен, е изпълнен със забележителна полиграфическа култура, изяществото при отливането на кирилските букви е отбелязано от всички, проучвали книжовното наследство на Крайков.
Печатаните от Яков Крайков книги се продават в първата българска книжарница - на Кара Трифун в Скопие. Дори в края на "Псалтир" е поместена първата книжарска реклама у нас, тя обявява, че книга ще бъде "принесена в место Скопие у Каратрифуна".
Двамата радетели за нова книжовност поддържат дългогодишно сътрудничество в името на разпространението на печатното слово.
Личността му привлича интереса на изследователи като Марин Дринов, Иван Шишманов, Васил Златарски, Беньо Цонев, Боян Пенев и др.
Автор на монографията "Яков Крайков. Книжовник. Издател. График. ХVI в.", издадена от "Наука и изкуство" през 1980 г., е Петър Атанасов.

Тази публикация се основава на статия за книжовника, поместена в сборника "Апостоли на книгата" от Петър Парижков (издателство "Д-р Петър Берон", 1984)

На снимката: Книгата на Петър Атанасов за книжовника

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google