Изобретения Учен, общественик, изобретател

balgari.bg

Учен, общественик, изобретател

Ангел Балевски е роден на 4 март 1910 година в Троян. През 1929 година завършва Трета софийска мъжка гимназия, а през 1934-та - немското висше техническо училище в Бърно.
Започва работа неплатен стажант в Инженерната работилница в София, минава през фабриките "Чиличена ръка", "Борис Ташков", "Електрометал", "Авгис".
През 1945 г. ученият става извънреден професор в Държавната политехника, където създава и ръководи Катедра "Механична технология и фабрична организация", по-късно трансформирана в катедра "Металознание и технология на металите" въ ВМЕИ (днес - Технически университет). Над от 40 години Ангел Балевски е неин ръководител.
От 1955 година Балевски е член-кореспондент, а от 1967-а - действителен член (академик) на БАН.
Акад. Ангел Балевски е основоположник на българската научна школа по металознание и технология на металите. Сред разработките му е машина за горещо пресоване на цветни метали, метод за добиване на чугун във въртяща се барабанна пещ и др.
Едно от най-големите постижения в тази област е разработеният от акад. Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов метод за леене с газово противоналягане - научна и технологичнка новост в световната техника за производство на отливки от леки сплави, с голяма точност и високи механични показатели. Методът е защитен с над 100 патентни документа за изобретения у нас и в чужбина.
Акад. Балевски е автор и съавтор на седем монографии и университетски учебници. Съпредседател е на Международната академия на науките в Мюнхен, заместник-председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес, ректор на ВМЕИ, председател на БАН в продължение на двайсет години - от 1968 до 1988-а, член е на Държавния съвет на НРБ от 1971 до 1989 година.
Автор е на книгите с анекдоти и афоризми "Наука, човек, общество", "Тревоги", "Българиада" и "Настроения".
За научните си постижения акад. Балевски е удостоен с френския орден "Академични палми", със Златен медал "Дизел" - Германия, с медал "Ломоносов" на Руската академия на науките и др.
През 1985-а Ангел Балевски е удостоен с наградата за перспективен научно-технически принос, присъдена от германската фондация "Крьобер". Премията от 800 хиляди западногермански марки академик Балевски дарява на държавата за развитие на металургията.
Ангел Балевски умира на 15 септември 1997 г.

Източник: http://bg.wikipedia.org

 

Коментари  

 
#1 д-р Богомил В. Колев 2011-08-11 11:03
На 15 септември т. г. се навършват 12 години откакто
престана да тупти сърцето на големия учен, педагог, общественик.
Вижте повече на
mech-ing.com/journal/Archive/2009/5-6/1_akad.A.Balevski.pdf
Материалът е подготвен от д-р инж. Богомил Великов Колев и е публикуван като уводна статия в книжния носител на органа на НТС по машиностроение - научното списание "Машини, технологии, материали", и в още по-разширен вид е публикуван по случай 100 годишнината от рождението на акад. А. Балевски в изданието на Федерацията на научно-техническите съюзи "Наука и общество" под заглавието "Бащата на металознанието".
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google