Наука География България и Македония изследвани като едно цяло

balgari.bg

България и Македония изследвани като едно цяло

Жеко Радев, основоположникът на геоморфоложката наука в България, е роден на 31 юли 1875 г. в Нови пазар.
Завършва трикласно училище в родния си град, а през 1894 г. - шуменското педагогическо училище. Става начален учител в Нови пазар, Преслав и с. Върбица. През 1900 г. се записва да учи педагогика и философия в Софийския университет. Завършва през 1904 г. и започва работа в бургаската гимназия.
Две години по-късно Жеко Раден става асистент на проф. Анастас Иширков, а през 1911 и 1912 г. специализира география в Берлин при професор Албрехт Пенк.
По време на Балканската война Жеков прекаратява специализацията си, подновява образованието си през 1913-1914-а.
През 1915-а пише големия си научен труд "Карстови форми в Западна Стара планина", който му служи като хабилитация за редовен доцент по физическа география. По-късно същата година чете встъпителната си лекция на тема "Задачи и метод на геоморфологията".
През юли и август 1916 г. придружава Иширков в научната експедиция в Македония, организирана от Щаба на българската армия. През 1921 г. е извънреден, а от 1927-а - и редовен професор по физическа география.
Сред трудовете на Жеко Радев са "Няколко бележки върху климата на Бургас" (1906), "Нашите селища във връзка с тяхната надморска височина" (1906, в съавторство с проф. А. Иширков), "Рила планина - орохидрографски бележки" (1910), "Картометрически принос за изучаване на България" (1910), "Географическо положение, граници и повърхнина на България" (1910), "Геоморфологически белези на българските земи и тяхното значение за температурните и валежни отношения на страната" (1919), "Природна скулптура по високите български планини" (1920), "Геоморфологична работа на ледника" (1921), "Ледникови следи в облика на Пирин" (1921), "Река Въча и нейната долина" (1923), "Географска и етнографска Македония" (1924), "Търновският пролом и долината на р. Янтра" (1925), "Географска и етнографска България в нейните исторически граници" (1926) и др.
Видният географ умира на 24 януари 1934 г.
През март същата година неговите наследници поставят началото на фонд от 150 хиляди лева, предназначен за подпомагане на научните изследвания по българска география.

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google