Наука География Бащата на българската спелеология

balgari.bg

Бащата на българската спелеология

Спелеологът, поставил основите на организираното пещерно движение у нас, Петър Трантеев - Хера, е роден в София на 17 януари 1924 г.
Скоро след раждането му баща му, чиновник в БДЖ, е назначен на работа на гара Лакатник, където семейството се преселва. Едва осемгодишен, Петър тайно напуска дома си и само с няколко свещи в джоба посещава първата си пещера - Темната дупка край гара Лакатник. Това негово детско увлечение се превръща в призвание и професионален избор за целия живот.
Като гимназист в София посещава сбирките на създаденото през 1929 г. Първо българско пещерно дружество. От 1946 г. следва география и геология в Софийския университет. През 1947 година към пещерното дружество е създадена научноизследователска бригада "Тодор Павлов". Трантеев ръководи включената в бригадата студентска научна група "Млада гвардия". Изследвани и картирани са пещерите край Карлуково и Лакатник. Открита е Рушовата пещера край с. Градешница. В края на 1949 г. пещерното дружество обаче е закрито.
Петър Трантеев продължава да организира пещерни изследвания чрез алпийската секция към спортен клуб "Динамо". През 1953 г., вече научен сътрудник в Зоологическия музей (днес Национален природонаучен музей при БАН), изпраща писмо до министър-председателя Вълко Червенков, в което мотивира необходимостта от съставяне на специален закон за проучване и опазване на пещерите. Такъв закон и до днес не съществува.
През 1954 г. младият учен създава Младежки зоологически кръжок към Зоологическия музей. Кръжочниците обикалят пещерите, за да изследват техните биотопи.
През 1957 г. е възстановен Българският туристически съюз и Петър Трантеев отново започва да търси пътища за вазраждане на пещерното дружество. Пише писмо до ръководството на БТС. Писмото е подкрепено от учени и общественици, като акад. Иван Буреш, проф. Любомир Динев (създател и ръководител на катедра "География на туризма" в Софийския университет), инж. Радуш Радушев, инж. Петър Петров (учредител през 1929 г. на Първо българско пещерно дружество) и Никола Загоров. На 14 август 1958 г. излиза решение на Централния съвет на БТС за създаване на Републиканска комисия по пещерно дело и пещерен туризъм, преименувана по-късно в Републиканска федерация по пещерно дело (днес Българска федерация по спелеология).
Почетен председател както на комисията, така и на федерацията е патриархът на българската зоология академик Иван Буреш. За секретар на Републиканска комисия по пещерно дело и пещерен туризъм е избран Петър Трантеев, който за период от цели 20 години е фактическият ръководител на организираното пещерно движение в България. Трантеев е щатен секретар на комисията от 1958 до 1966 г., от 1966 до 1969 г. е географ в Зоологическия институт на БАН и нещатен секретар на комисията. Специалист-спелеолог е към Сомисията по защита на природата към БАН (1969-1974). Заместник-председател на Републиканската федерация по пещерно дело от 1974 до 1979 г.
Като административен ръководител на пещерното движение Трантеев изисква за всяка спелеоложка експедиция да бъде изработена и изпълнена научна програма. Като сътрудници са ангажирани над 80 учени. Те получават съдействие от около 500 обучени пещерняци, които като любители работят под земята. Пещерняците са обединени в 35 новосъздадени пещерни клуба в цялата страна.
Изследвани и картирани са 2500 пещери и пропасти, като Петър Трантеев лично участва в картирането на 279 от тях. Благоустроени и отворени за посещения са Леденика, Магура, Съева дупка, Орлова чука, Ягодинска пещера, Дяволското гърло.
Петър Трантеев ръководи 10 международни и 45 републикански експедиции и 4 международни и 5 републикански пещерни сбора. През 1958 г. той е първият лектор в първия курс за спелеолози, като сам написва лекционния материал. През 1964 г. заедно с Радуш Радушев създава Главната картотека на българските пещери, като за основа е използван личният му архив. През 1974 г. заедно с Петко Недков създава пещерния Аварийно-спасителен отряд.
През 1973 г. Трантеев става член на Комисията по карстова терминология към Международния спелеоложки съюз. На проведената през 1976 г. Трета национална конференция по спелеология предлага система от знаци за картиране на пещерите, която е одобрена и става задължителна за пещерните клубове в България.
Научните интереси на Трантеев са насочени предимно към генезиса и систематиката на пещерните бисери. Автор е на няколко монографии по тази тема. Автор е и на научнопопулярни книги и на над 300 публикации в печата, предимно във в. "Ехо".
Петър Трантеев умира на 24 ноември 1979 година.
Колекцията му "Морфология на пещерни образувания" е една от най-ценните исторически научни колекции, съхранявани в Националния музей "Земята и хората". Музеят я получава през 1987 г. като дарение от синовете му Боян и Мартин.
По сбирката ученият е работил повече от 45 години.

 
Още за наследството на спелеолога - на www.earthandman.org
Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google