Наука География Основоположникът на геоложкото познание

balgari.bg

Основоположникът на геоложкото познание

Проф. Георги Златарски, основател на българската геоложка наука, е роден в старата столица на 6 февруари 1854 година.
Завършва гимназия в родния си град и продължава образованието си в Имперския лицей в Цариград. От 1876 до 1880 г. следва естествени науки в Загребския университет.
През юни 1880 г. става минеролог-геолог при Министерството на финансите, от 1890 г. е началник на Отделението за мините и геологическата снимка при същото министерство, а през 1893 г. оглавява Геологическия отдел на Министерството на търговия и земеделието.
Като директор посещава в Австрия и Англия, сътрудничи си с учените Франц Тула и Константин Иречек.
Проф. Златарски е декан на Физико-математическия факултет на Софийския университет през учебната 1903-1904 г. Ректор е на университета през 1897-1898 и 1901-1902 г. Чете университетски курсове по обща геология, историческа геология, геология на България, палеонтология на безгръбначните животни, физиографска и динамична геология, геотектоника и стратиграфска геология, палеозоология.
Автор е на научни трудове, сред които "Геологията на България" (1927), "Юрската система в България" (1908), "Еокретацейската, или долнокредната серия в България" (1907), "Рудите в България" (1882), "Геологическа карта на България в 20 листа 28 х 40 см в мащаб 1:300 000 (в сътрудничество с Г. Бончев)" (1905-1910).
Ученият умира на 22 август 1909-а.

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google