Наука Физика Наука от бъдещето

balgari.bg

Наука от бъдещето

Павел Марков е роден на 2 май 1918 г. в Асеновград.
Учи във Втора мъжка гимназия в столицата и във Физическия факултет в СУ.
Научната степен доктор на физико-математическите науки получава в Дубна през 1982-ра.
Работи в областта на експерименталната физика на високите енергии и полага началото на ново направление, наречено релативистка ядрена физика.
В основата на неговите научни интереси са процесите на еластично разсейване на високоенергетични протони, деутрони и пиони от свободни протони, квазисвободни нуклони и деутрони.
Проф. Марков установява, че радиусът на силното взаимодействие на протона расте с увеличаване на енергията му.
Изучава разпаданията на неутралния Ко-мезон, взаимодействията на неутронен сноп с енергии 40-70 GeV с въглеродна мишена, раждането на ламбда-це плюс барион и идентифицира два канала на разпадане.
Работи във ФИ като старши научен сътрудник от 1960 до 1972 г. и ръководител на лабораторията по ядрени фотоемулсии и високи енергии.
В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ръководи сектор "Високи енергии и космично лъчение със станцията на връх Мусала".
В Катедрата по опитна физика на Софийския университет е асистент (1941-1952), старши асистент (1952-1953), хоноруван преподавател (1953-1954), редовен доцент (1954-1960), хоноруван професор (1961-1966) и професор (от 1966).
В СУ чете лекции по опитна физика (1951-1967) и по експериментална физика на високите енергии (от 1972).
В Националната математическа гимназия води курс по физика на елементарните частици (от 1981).
Избран е за член-кореспондент на Българската академия на науките през 1974 година.
Член е на научния съвет на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика от 1977 година до смъртта си.
През 1982-ра Държавният комитет на СССР по изобретенията и откритията признава Павел Марков за изобретател.
Ученият умира на 5 май 1998 г. в София.

Източник: "1000 причини да се гордеем, че сме българи". Фондация "Българска гордост". София. 2008

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google