Наука Изкуствознание "Не познаваме дълбочината на българския фолклор"

balgari.bg

"Не познаваме дълбочината на българския фолклор"

Тодор Иванов Живков

Тодор Иванов Живков е роден на 15 юли 1938 г. в монтанското село Митровци.
От 1961 до 1963 г. е учител в Смядово.
През 1963 г. спечелва конкурс за научен сътрудник в Етнографския институт. Защитава дисертация на тема "Българският антифашистки песенен фолклор" през 1971 г. През 1974 г. е избран за старши научен сътрудник. Заедно с акад. Петър Динеков участва в основаването на Института за фолклор при БАН и е негов директор от 1982 до 1992 г.
През 1978 година защитава дисертация за научната степен "доктор на науките".
Един от основателите е на списание "Български фолклор" (1975), чийто главен редактор става през 1983 г. Преподава фолклористика в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и в Софийския университет и етнология - в университетите в Пловдив и Благоевград.
Специализира в Санкт Петербург (1964), Берлин (1971), Киев (1972) и Париж (1976).
Дълги години е заместник-председател и член на Националния комитет на славистите, на Фолклористичната комисия на Международния комитет на славистите и на Националната комисия на Международната асоциация за изследване развитието на славянските култури. Член е на Административния съвет на Международната асоциация за етнология и фолклор. Председател е на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл".
Проф. Живков е депутат в 37-ото народно събрание, член на две парламентарни комисии - по наука и образование и по култура.
Той е единственият съвременен български учен в областта на фолклористиката и етнологията, чието име е включено в енциклопедията "Етнология Еуропеа", подготвяна във Великобритания.
Огромният му принос в изучаването на фолклорното наследство и народопсихологичските характеристики на българина е събран в книгите му, посветени на песенната ни традиция, на етнокултурното единство, на отношенията фолклор - съвременност, на мястото на българската културна идентичност в европейската.
"...Модерното в изкуството (...) - пише проф. Живков - е свързано по някакъв начин с интереса към фолклора. В нашата национална култура тази връзка може лесно да се проследи и в музиката, и в литературата, и в живописта, даже и в киното. Това още веднъж показва, че българският фолклор е явление, на което трябва да се гледа изключително сериозно. Не трябва да се стига обаче до идеализации, които могат да доведат до шаблонизирането му - например до онези сложни процеси, свързани със създаването на многобройните състави, обработки и прочее. Те водят до формиране на неадекватни нагласи и представи за фолклора, отчуждаващи младото поколение..."
Проф. Живков почива на 31 декември 2001 г.

Източник:http://liternet.bg

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google