Наука Биология Пионерът на горското дело у нас

balgari.bg

Пионерът на горското дело у нас

Константин Байкушев е роден на 10 февруари 1867 година в Трън. Средното си образование Константин получава в Лом, след което заминава да учи в лесовъдната школа в чешкия град Писек. След завършването й Байкушев отива в Германия. Тук той учи в академия по лесовъдство в Дрезден, през 1889-а се дипломира и веднага се връща в родината.
Започва работа като горски инспектор в Силистренски окръг. Още тук Байкушев полага основите на българското горско дело.

През 1892-ра е преместен в Пазарджик. Същата година издава книгата си "Лесовъдство. Развъждане на горите." Две години по-късно излиза трудът му "Нашите гори", а през 1895-а - "Татарпазарджишки окръг в горско отношение". Проучвателската работа на пионера на горското дело у нас е изключителна, картите, които изработва - уникални за времето си със своята точност и изчерпателност.
Командироват го в Босна и Херцеговина да проучи собствеността и стопанисването на горите там. Годината е 1895-а. Две години след това Бакушев е назначен за пловдивски горски инспектор, а през 1900 г. отговаря вече за зеленото богатство на Пловдивско, Старозагорско и Бургаско.
Пращат го да изучава горите в Македония, тогава Байкушев описва бялата и черната мура в Пирин, връща се с обширен доклад, както след пътуването си до Босна и Херцеговина. Докладът му е отпечатан в книга, която съдържа подробни сведения за растителните и животинските видове в Пирин, на Атон, край Охридското, Преспанското и Воденското езеро.
През 1902-ра неуморният лесовъд е командирован в Западна Европа за пет месеца. В Германия Байкушев изучава укрепването на свлачища, във Франция - възобновяване на гори, в Алпите и Карпатите - експлоатацията и транспорта на материалите в букови масиви, в Австрия - залесяването на песъчливи земи.
Връща се в родината с обширен доклад, събрал опита на европейските страни в горското дело - държавно и частно.
Назначават го за началник на горите и лова. Годината е 1903-та. Сега вече Константин Байкушев полага основите на горската политика у нас. През 1904-та се приема Закон за горите. Той урежда проблемите на собствеността и ползването на горите, устройството на горските територии, залесяването. 
По същото време Байкушев поставя началото и на служба по залесяване, пише и ръководството "Нашето горско дело, лова и риболовството" (1909).
Същата година отново пътува из Пирин, за да изучава черната мура, носеща сега неговото име.
През 1912-а е назначен за главен инспектор УПЗ, остава на тази длъжност до 1918 година, когато отново става инспектор по горите. Напуска длъжността в края на годината, но през 1923-та отново оглавява УПЗ. Тежко заболяване го принуждава да се оттегли.
До смъртта си на 14 август 1932 г. Константин Байкушев не спира да се вълнува от проблемите на българската гора.
Огромни са заслугите му за уреждане на проблемите със собствеността на горите, за проучването и описването им. На неговата всеотдайност дължим първите залесявания в България, той внася семената и отглежда първите екзотични растителни видове, украсили градските паркове в София, Пловдив и Варна, край Княжево, край Стара Загора, в някои минерални курорти, в Боровец и другаде. 

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google