Наука Физика Ученик на големи умове, създател на научна школа

balgari.bg

Ученик на големи умове, създател на научна школа

Създателят на българската школа по физикохимия Ростислав Каишев е роден на 29 февруари 1908 година в Санкт Петербург.
Защитава докторската си дисертация върху термичните свойства на флуидния и твърдия хелий през 1932-ра под ръководството на проф. Франц Симон, един от създателите на атомната бомба.
За свой учител Каишев сочи видния наш физикохимик Иван Странски. Съвместните им работи изграждат основите на съвременната молекулно-кинетичната теория за образуване и растеж на кристалите.
В периода 1941-1962 година Ростислав Каишев е ръководител на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Организатор и директор на Института по физикохимия към БАН. Сред учениците му са световноизвестните учени Алексей Шелудко, Йордан Малиновски, Георги Близнаков, Евгени Будевски.
Експерименталните и теоретичните работи на Ростислав Каишев върху термодинамиката и кинетиката на образуване на кристална фаза са в основата на цяла област от физикохимията. Заедно с проф. Странски те установяват връзката между формата, структурата и силите на междумолекулно взаимодействие в кристалите на базата на молекулна трактовка. Разработват метода на средните отделителни работи, който изиграва съществена роля в развитието на теорията на зараждането и растежа на кристалите. Създават модела на Каишев и Странски за послойния растеж на кристалите, изследват връзката между двумерното зародишообразуване и спиралния растеж на кристалите.
Каишев обобщава теоремата на Вулф за равновесната форма на кристалите за кристал, образуван върху чужда подложка (правило на Вулф-Каишев), разработва термодинамиката и кинетиката на електрокристализацията и електролитното зародишообразуване.
От експерименталните работи на Каишев, основни са трудовете му по определяне на равновесната форма на кристалите при образуване из парна фаза и електролитен разтвор, които потвръждават теоретичния модел на Косел, Странски и Каишев. 
Проф. Ростислав Каишев е член на Българската, Немската, Чехословашката, Саксонската академия на науките, вицепрезидент на Международния съюз по чиста и приложна физика (1975-1980). Носител на орден "Кирил и Методий" I степен (1958 и 1963), Големия златен почетен знак за заслуги към Република Австрия (1978), Златен плакет "За заслуги към науката и човечеството на Чехословашката република" (1983) и др.
Член е на Международната академия "Леополдина" - Хале, и носител на златното й отличие за принос във физикохимията (1987).
Проф. Каишев умира на 18 ноември 2002 г.
 
Източник: http://bg.wikipedia.org
Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google