Забележителности "Ти да не си по-голям от... солта!"

balgari.bg

"Ти да не си по-голям от... солта!"

Музеят на солта в Поморие представя древната анхиалска технология за производство на морска сол чрез естествено изпаряване на морската вода. Открит е на 7 септември 2002 г., като за целта стари постройки до поморийските солници са превърнати в туристическа атракция заедно с 25 дка площ около тях.
Солниците на музея и днес произвеждат сол по автентичната технология, прилагана повече от 25 века. Тя се състои в преминаване на морската вода от морето към езерото и оттам - последователно през няколко басейна (тигани), за да се изпари и да се повиши концентрацията на солта. Процесът завършва с кристализация в малките солници с размери от 80 до 100 кв. м. В тях слънцето, вятърът и майсторите превръщат солената вода в бяла кристална сол. Туристите, посетили музея, могат да участват в производството на сол, както и да узнаят тайните на "бялото злато" от самите солари.
В музейната зала са експонирани снимки, които проследяват историята на производството на морска сол от началото на XX век до наши дни. Тук има и автентични инструменти и съоръжения - дървени колички, гребла, лавут и др. Най-старите документи в експозицията на музея са копия на османо-турски документи от XV-XIX век, които разказват за тогавашната търговия и административните процедури. Музеят разполага с топографски карти от XVIII до XX век. Съхраняват се филми за Поморие, солниците и производството на сол още от 1929 г.
Музейната експозиция се допълва и от възстановената част от теснолинейката за транспортиране на солта.

Солта пише по свой начин историята на човечеството. В миналото тя е била средство за икономическа размяна, лекарство, символ на благосъстояние. В Древна Гърция цената на робите е измервана чрез превръщане на килограмите им в сол. Римските войници са получавали режийни, за да си купуват сол (salarium argentum), откъдето идва и думата "заплата" в някои езици. В средновековна Европа изразът "да стоиш над солта" означава да си удостоен с висока чест.
Според историците солници тук са съществували още преди основаването на Анхиало (около V век пр. Хр.). За бялото злато на Поморие в древността дори са се водили войни.
До 20-те години на XX век морска сол в България се добива единствено в Поморие.
 
Поморийското езеро е уникален природен обект - има естествен произход и представлява свръхсолена лагуна с площ 850 ха, разположена на големия трансевропейски миграционен път Via Pontica. Езерото е територия с богато биологично разнообразие и местообитание на редки и застрашени видове растения и животни. От 2001 г. е обявено за защитена територия, а от 2002 г. е включено в Рамсарската конвенция като влажно място със световно орнитоложко значение - тук живеят над 240 вида птици, като пет от тях са застрашени от изчезване - малък корморан, къдроглав пеликан, тънкоклюн свирец, тънкоопашата потопница и ливаден дърдавец.
 
Източник: sg.stroitelstvo.info
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google