Забележителности Къде започва монашеския си път Йоан Рилски.

balgari.bg

Къде започва монашеския си път Йоан Рилски.

Бобошевският манастир "Свети Димитър" се намира на 4 километра над Бобошево, Кюстендилско. Възниква в началото на Х век.
Тук започва своя монашеския път свети Йоан Рилски.
Манастирът е разрушен след завладяването на България от османските турци. Възстановен е по времето на султан Баязид II (1481-1512), но не на старото си място, а на югоизток.
В продължение на няколко века манастирът е важно просветно и духовно средище. След Освобождението обаче обителта обеднява и запустява - не идват монаси и управлението се поема първо от Бобошевската община, а по-късно - от местните свещеници.
Освен църквата манастирският комплекс към 1930 г. включва жилищни постройки, готварница, фурна, хамбар и стопански постройки - плевня, обори, ракиджийница. По това време манастирът притежава 694 дка земя по източните склонове на Руен, от която 300 дка гори, 250 дка ниви, 100 дка пасища, 30 дка ливади, 10 дка овощни градини, 4 дка зеленчукови градини, както и 5 дка лозе в пролома на река Струма и един метох в Бобошево.
До днес е оцеляла само манастирската църква, реставрирана през 2005-а, и една стопанска постройка по пътя за обителта.

Църквата "Свети Димитър" е малка, еднокорабна постройка с вътрешни размери 4.15 м на 2.66 м и височина 5.50 м. Има полукръгла отвън и отвътре апсида, на източната стена, вляво от апсидата, има малка полукръгла ниша, а на северната стена - друга с почти квадратна форма. Сводът на храма е полуцилиндричен. През 1864 г. е прибавен притвор с вход на север и с пет аркирани прозореца. Подът на наоса е застлан с каменни плочи.
Цялата вътрешност на църквата, без притвора, е изписана с традиционната за този тип църкви стенопис.
Застъпени са няколко художествени традиции, фигурите са раздвижени, образите - емоционални, а лицата - изразителни. Тоновете са тъмни, наситени, добре хармониращи. Правят впечталение многофигурните композиции.
На свода са изографисани три големи медальона, като на централно място е изобразена фигурата на Христос с четири ангела около него. Отстрани, в по-малки медальони, са разположени пророците Мойсей, Аарон, Йезекиил и др. Под тях са нарисувани два пояса от сцени: горен, включващ големите празници Рождество, Кръщение, Разпятие и др., и долен - с Христовите страсти.
По северната и южната стени на църквата, над Страстите, е изобразен още един фриз от медальони с образите на светците войни, тримата мъже от вавилонската пещ и др. В долната част на стените са изписани образите на светци в цял ръст.
На западната стена е изобразено Успение Богородично, под което на двете страни на вратата са изписани канонизираните владетели Константин и Елена и Архангел Михаил.
Църквата е построена след 1481 г., а стенописите датират от 1488 г. и са дело на възпитаници на Охридската школа. Ктиторски надпис над входната врата в наоса гласи: " + Изволениемъ отца и поспешениемъ сина и съвършение святого духа, сей святи божественни храмъ святого и славного великомученика и мироточьца Христова Димитриа потруди и пописа отъ свода иеромонахъ Неофитъ съ синови си попа Димитромъ и Богданомъ. Прости ихъ Богъ. Аминъ. Въ лето 6996 въ царя Баязитъ бега. Обладающе сие хоры освещени епископъ киръ Йаковъ."
Иконите от иконостаса, датирани от 1729 г., се съхраняват в криптата на храм-паметника "Свети Александър Невски", а част от запазените ръкописни книги, преписвани в манастира, се съхраняват в Църковноисторическия музей.
Храмът е обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение през 1972 г.
 
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google