Забележителности Древни писмена

balgari.bg

Древни писмена

Култура Градешница от ранната каменно-медна епоха обхваща територията на Западна и Северна България и е известна като класически представител на "културите на врязаната керамика" - заради инкрустираните с бяла материя орнаменти върху керамични фигурки и съдове.
Праисторическото селище при с. Градешница, Врачанско, е открито през 1961 г. и проучвано от Богдан Николов. Три културни пласта един върху друг свидетелстват, че селището е застроявано, разрушавано и опожарявано три пъти, но е имало приблизително еднакъв план, едно и също население. Орнаментиката на керамичните съдове, на идолната пластика и различните предмети от бита свидетелства за ярко изразен духовен живот.
Глинената плочка с протописмени знаци е открита при разкопките през 1969 г. върху пода на опожарена сграда от втория културен пласт на селището - от първата половина на V хил. пр. Хр. Сградата е с две почти еднакви помещения, в северното е разкрита пещ, каменна мелница и няколко глинени съда с различна форма, украса и предназначение. В южното помещение освен глинената плочка са открити две плитки паници с врязани пиктограмни знаци върху дъната и добре запазена глинена човешка фигурка.
Плочката има форма на плитко четвъртито съдче с две малки пъпковидни дръжки. Знаците са врязани и от двете му страни. Смята се, че знакът върху дъното символизира човешка фигура в определена поза. Върху лицевата страна са врязани многобройни знаци, подредени в строго организиран ред, в които според Богдан Николов е вложен определен символичен смисъл с апотропеично (предпазно) свойство.
Семиотичната система на неолита и халколита е изградена от изображения, символи, знаци и смислово значими форми, съчетани по най-разнообразен начин в "текстове" от художествен тип. Ключът към тази система е постоянно присъстващият спираломеандър, който определя нивото на мислене в нея, очертава мирогледните й мащаби и има изобразителна устойчивост до присъствието му традиционните български носии. Някои изследователи откриват космическа характеристика и връзките му със знаци на Слънцето и Луната.

Етикети:
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google