Забележителности Царството на пеликаните

balgari.bg

Царството на пеликаните

Резерватът "Сребърна" е разположен край едноименното село, на 16 километра западно от Силистра, на 2 километра южно от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности и се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка. Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Сребърна е сладководно езеро с дълбочината от 1 до 3 метра и площ 2 кв. км.
Легенди разказват, че хан Сребрун загинал по тези земи в неравен бой с печенегите. Други предания гласят, че лодка, пълна със сребро, е зарита някъде в бреговете на езерото и затова то е наречето така...
През 1913 г., след подписване на Букурещкия мирен договор, територията на резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, остава в пределите на Румъния. През 1940 г. с подписване на Крайовската спогодба (1940) Добруджа отново става част от България.
Първият български изследовател, проявил интерес към това място, е Алекси Петров. Още през 1911-а той е запленен от разнообразието на птичия свят и планира поредица от експедиции. Връща се тук обаче чак през 1940-а.
В резервата се срещат 139 вида висши растения, като част от тях са застрашени от изчезване извън територията на "Сребърна". Животинският свят е изключително богат. Срещат се 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 20 вида риби.
Но резерватът "Сребърна" е известен най-вече с птиците. 220 вида птици гнездят тук - къдроглав пеликан, корморан, чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др.
През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977-а е обявен за биосферен резерват и вписан в списъка на ЮНЕСКО, а през 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на световната организация.
Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. Видеокамера предава картина на птичия живот в самия музей. Около резервата е изградена екопътека с беседки за отмора и площадки, откъдето могат да се наблюдават пернатите.

Източник: http://bg.wikipedia.org

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google