192 000 българи са безработни в периода април-юни

0

- Advertisement -

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява с 2.1 процентни пункта, сочат данните на НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 3.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и е 67.4%.

Коефициентът на безработица е 5.9%, или с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 58.2 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.0%, като при мъжете този дял е 57.8%, а при жените – 46.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. 1 936.7 хил., или 62.9% от заетите лица, са в сектора на услугите, 938.5 хил. (30.5%) – в индустрията, и 204.5 хил. (6.6%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.8% (117.8 хил.) са работодатели, 6.9% (212.5 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 728.7 хил.) – наети лица, и 0.7% (20.6 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 016.6 хил. (73.9%) работят в частния сектор, а 712.1 хил. (26.1%) – в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа e 96.7 хил., или 3.5% от всички наети лица.

През второто тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 979.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.4% (70.9% за мъжете и 63.8% за жените).Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 37.8% (42.4% за мъжете и 32.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.2%, съответно 76.0% за мъжете и 68.4% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) се понижава с 3.5 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 3.3 процентни пункта, а при жените – с 3.7 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 604.2 хил., или 64.0% от населението в същата възрастова група (68.2% от мъжете и 60.1% от жените).

През второто тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 192.2 хил., от които 108.1 хил. (56.2%) са мъже и 84.1 хил. (43.8%) – жени.

Коефициентът на безработица е 5.9%, съответно 6.2% за мъжете и 5.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.7 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.6 и с 1.8 процентни пункта.

От всички безработни лица 17.3% са с висше образование, 55.5% – със средно, и 27.2% – с основно или по-ниско образование. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 2.2 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 10.4 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3.1% за висше образование, 5.9% за средно образование и 13.4% за основно и по-ниско образование.

Ръстът в безработицата между второто тримесечие на 2019 и второто тримесечие на 2020 г. се дължи почти изцяло на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до 6 месеца. През посочения период той се увеличава с 56.8 хил. и достига 91.4 хил. – близо половината от общия брой на безработните лица.

Продължително безработни (от една или повече години) са 72.2 хил., или 37.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта до 2.2% (2.6% за мъжете и 1.7% за жените).

От общия брой на безработните лица 19.5 хил., или 10.2%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.8 процентни пункта. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) се увеличава с 2.0 процентни пункта, а при жените – с 3.9 процентни пункта, като достига съответно 9.3 и 10.2%.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 655.0 хил., от които 1 089.9 хил. (41.0%) са мъже и 1 565.1 хил. (59.0%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 253.0 хил., или 28.3% от населението в същата възрастова група.
 

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече

Политика на поверителност и бисквитки