2 078 156 361 лв. поиска Фандъкова за София

0

- Advertisement -

2 078 156 361 лв. е проектобюджетът на София за 2022 г. Той бе представен от столичния кмет Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по финанси Дончо Барбалов.

Той е с около 200 млн. лв. по-голям в сравнение с предходната година. Това се дължи заради увеличението с около 100 млн. лв. на средствата за заплати на учители, социални работници и работещи в здравеопазването от държавно делегираните дейности.

Почти 100 млн. лв. повече се осигуряват от инвестиционни заеми за изграждане на третата линия на метрото и на вътрешните градски рингове. Именно чрез инвестиционни заеми, които София може да си позволи заради високия си кредитен рейтинг и бюджетната дисциплина, имаме възможност да продължим да строим стратегическа инфраструктура – метро и основни градски пътища, каза Фандъкова.

„Даваме си сметка, че настоящата изключително тежка ситуация, с ужасяваща война на Русия в Украйна, поражда огромни рискове за изпълнението на бюджетните прогнози на всяка европейска държава и респективно на градовете ни. Какви точно ще бъдат ефектите за нас е трудно да предвидим на този етап. Затова най-вероятно в средата на годината ще се наложи актуализация на бюджета ни“, обясни Фандъкова.

Все още не е публикуван държавния бюджет, но общината е подготвила своята процедура. „За съжаление, при гласуването на републиканския бюджет в петък искането ни за подкрепа за градски транспорт бе отхвърлено. При разговорите ми с представители на правителството, информирах, че за да осигурим движението на транспорта през миналата година, осигурихме от собствения ни бюджет над 177 млн. лв. Подчертавам, че това са 39% от всички местни данъци, които общината събира.

Това означава, че давайки на транспорта, намаляваме инвестициите в други жизненоважни за града сфери. Реално взимаме от средствата за улици, за отчуждаване, за ремонти и изграждане на детски градини и училища. Затова беше токова важно да се обезпечи градския транспорт, за да не се налага да режим от други дейности“, каза кметът на София.

В бюджет 2022 г.  се залагат 150 млн. лв. собствени средства за дофинансиране на градския транспорт. Отделно  се планират и над 130 млн. лв. от продажбата на билети и карти, и от приходите от синя и зелена зона, които също ще се насочат за градския транспорт.

На този фон в държавния бюджет за транспорта на София са заделени 15 млн. лв., което е 10 пъти по-малко от нужното заради намаления брой пътници и огромния скок на цените горивата, които най-вероятно ще продължат да се покачват. „Прогнозите за спад на цените на горивата, които споделиха с нас от Министерство на финансите, очевидно не са реалистични“, отбеляза Фандъкова. Тя обясни, че за поредна година Столична община не получава и никаква изравнителна субсидия от държавния бюджет.

„Подчертавам го за всички политици, които създават у гражданите мнение, че искайки финансиране от държавата София иска нещо, което не й се полага. Напротив! Софиянци с труда си осигуряват около 40% от данъците в държавния бюджет“, категорична бе Фандъкова.

9 млрд. лв. е приносът на гражданите на София към държавния бюджет под формата на различните данъчни приходи. За сравнение, местните данъци, които общината събира от столичани и които инвестира в града са в размер на 457 млн. лв.

Разликата е почти 20 пъти. „Затова продължавам да настоявам, че когато Столична община иска подкрепа от държания бюджет за проекти или дейности, тя не иска нещо, което не й се дължи. Напротив, искането е една малка част от изработеното от столичани, което да се върне като инвестиция там, където живеят“, каза още тя.

В бюджет 2022 се осигуряват инвестициите в стратегическите проекти на града – метро, градски рингове, детски градини и екология. Но остава неяснотата в разходната част, свързана с цените на основните енергоносители и суровини, които общината и общинските дружества ще трябва да плащат. Затова и предвиждаме евентуална актуализация в средата на годината.

В проекта за бюджет 2022 на Столична община планира 820 млн. лв. собствени приходи. Те включват две основни пера – местни данъци в размер на 457 млн. лв. (основно данъка върху имотите, автомобилите и при придобиване на имущество) и такси – 292 млн. лв., като 83% от тях е такса битови отпадъци, която целево се изразходва само за дейности по почистване. Останалите собствени средства са от наеми, санкции и продажби.

Към приходната част на бюджета са осигурени 272,9 млн. лв. от европейски програми, 119,16 млн. лв. от целеви инвестиционни заеми, а 766 млн. лв. за финансиране на държавно делегирани дейности.

80% от средства за държавно делегирани дейности, са за заплатите и осигуровките на учителите в училищата и детските градини. Останалите дейности са за държавните дейности в областта на социалните услуги, заплати на медицински персонал в училищата и яслите, в областта на културата и сигурността.

„Делегираните държавни дейности са целеви – почти 100% са за заплати, осигуровки и издръжка и те не могат да бъдат инвестирани в никакви други сектори.

Дори напротив, често, осигурените средства от държавата са недостатъчни и общината дофинансира със собствени средства“, поясни Фандъкова. Заложеното дофинансиране на дейности, държавно задължение, в бюджет 2022 е 52,3 млн. лв. (основно заплати и осигуровки)

584 млн. лв. или почти 1/3 от бюджета е размерът на инвестиционната програма на София. 54% от капиталовата програма се осигуряват от собствени средства и заеми, а остатъка – 46% или 272,9 млн. лв. от спечелени европейски програми. 15,3 млн. е целевата субсидия от държавата.

Най-големият процент от инвестициите е в сектор „Транспорт“ – 211 млн. лв. Със 92 млн. лв. осигуряваме старта на строителството на метрото към кв. „Левски“, което ще започне още този месец.

Имаме готовност да осигурим и началото на строителство през район „Слатина“, за което кандидатстваме за заем от ЕИБ и ако процедурите за изпълнител приключат, ща можем да започнем и него. Очакваме публикуването на държавния бюджет, в който беше поет ангажимент за осигуряване на 40 млн. лв. за сметка на отрязаните средства за участъка до „Слатина“ от Плана за възстановяване.

Напомням, че за да се гарантира изцяло изграждането на този 6 километров участък очакваме от Министерски съвет решение за съфинансирането през следващите 4 години. Това е изключително важно за софиянци, независимо от това кой ще е следващия кмет. Изключително важно е и окончателното приемане на Плана за възстановяване и устойчивост, защото продължаващото бавене създава рискове за много проекти.

93 млн. лв. инвестираме в метровлакове, 25 нови трамвая и 52 електробуса.

23,7 млн. лв. осигуряваме за довършването на ремонта на бул. „Цар Борис III“ и за основен ремонт на релсов път.

Вторият голям акцент в Бюджет 2022 е изграждането и основни ремонти на пътна инфраструктура. Общият размер на средства е 120 млн. лв.

Към тях допълнително осигуряваме 50 млн. лв. за текуща поддръжка във всички райони, от които разпределяме 10 млн. лв. и към кметовете на райони. Въпреки тежката ситуация в транспорта на този етап запазваме размера на тези средства, каза още Фандъкова.

Разпределяме обектите в две основни категории – изграждане и основни ремонти. За изграждането се осигуряват основно средства от инвестиционния заем, който общината получи. Обектите, които тази година ще изпълняваме са – бул. „Т. Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, „Източна тангента“ – етап 1, бул. „Ломско шосе“ – етап 1, ул. „Опълченска“, бул. „Копенхаген“, бул. „Рожен“, ул. „Димитър Пешев“. Общо 16 обекта за изграждане, за които осигуряваме 62,7 млн. лв. от които 70% са заемните средства.

Средствата за основни ремонти са 54,5 млн. лв., в които включваме 34 обекта и различни съоръжения.

По-големите улици, които ще бъдат основно ремонтирани през тази година са бул. „Първа българска армия“, ул. „Кукуш“, ул. „Н. Коперник“, ул. „Народно хоро“, ул. „Народен герой“, ул. „Флора“, ул. „Емилиян Станев“, улици в т.нар. нови квартали, включително и транспортните тунели на НДК и към „Люлин“.

Тази година започваме изпълнението на първите ВиК-обекти, които финансираме със средства по ОПОС. Общо 88,8 млн. лв. ще инвестираме в изграждане на водопроводи и канализация.

Със 71 млн. лв. по ОПОС започва изграждането на канализацията на „Симеоново“, „Драгалевци“, „Кръстова вада“, „Суходол“, „Обеля“, „Бенковски“, Нови Искър и квартали на Банкя. С 16 млн. лв. собствени средства ще продължим проекти за ВИК в „Овча купел“, „Връбница“, „Горубляне“, „Манастирски ливади изток“, дубльор на колектора по „Симеоновско шосе“ и др. – общо 13 обекта.

56,5 млн. лв. са за инвестиции в образованието. 41,3 млн. лв. ще се инвестират в изграждането на 28 детски градини и детски ясли. (17 от градините са в строителството, а други 6 са завършени и остават само разплащания). Отделно от това предвиждаме 1,2 млн. лв. за ремонти в 10 детски градини, каза още Фандъкова.

6,4 млн. лв. са за строителството на 3 училища – 28 СУ в Красна поляна, 9 Френска гимназия, 104 СУ в „Триадица“. 7,5 млн. лв. са отделени за ремонти в 12 училища (13 СУ „Възраждане“, 61 ОУ във „Връбница“, 120 СУ в „Лозенец“, 107 ОУ в „Лозенец“, 131 СУ в „Младост“, 31 СУЧЕМ в „Слатина“, 121 СУ в „Триадица“, 55 СУ в „Триадица“, 28 СУ, 48 СУ, 1 СУ в „Красна поляна“, 37 СУ в „Люлин“).

В държавния бюджет тази година се залагат 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища. При разговорите ми с министър-председателя и с финансовия министър те заявиха, че по-голяма част от тях са за София, защото реално тук е недостигът на места.

Именно защото имаме опит с тази програма досега, изпратихме писмо до МОН и МФ, в което обяснихме, че за да бъдат инвестирани в строителство на градини тези средства, трябва регламента на програмата да се промени. До момента всяка община може да кандидатства само с до 2 или 3 обекта за детска градини и училище.

„Ние имаме готовност да започнем още 15 детски градини. Ако програмата не бъде променена, ще можем да финансираме не повече от 3 от тях със средствата в националния бюджет“, обясни още кметът. Има готовност да се поискат целеви заем за строителство на детски градини.

50,6 млн. лв. е капиталовата програма са отделени за инвестиции в по-чист въздух и екология.

19,3 млн. лв. планираме да инвестираме в закупуване на нови екологични уреди за отопление на домакинствата. Планираме да закупим над 7000 нови уреди, безплатни за домакинствата. 5 млн. лв. планираме за закупуване на 21 електрически метачни машини.

Над 17 млн. лв. ще инвестираме в рекултивацията на старите сметища, както и в стартиране на дейности за разкриване на нови площадки за оползотворяване на строителни и едрогабаритни отпадъци. Планираме изграждане на фотоволтаична система за нуждите на завода за преработка на отпадъците, което ще помогне за намаляване на сметките за електричество.

През тази година ще изградим ново осветление в парк „Св. Св. Петър и Павел“, ще започне втори етап от възстановителните дейности в Борисовата градина, ще продължим ремонтът в Северен парк и в парк „Заимов“.

Ще поставим и 5 тестови вендинг машини за обратно изкупуване на пластмасови опаковки.

Към капиталовите средства в сектор екология, трябва да прибавим и 237 млн. лв., които осигуряваме от такса смет за дейностите по сметосъбиране, оползотворяване на отпадъците и почистване.

Тази година планираме увеличение на площите за миене с почти 40%, като увеличаваме кратностите на миене на основни и вътрешноквартални улици. Миенето и метенето са сред основните дейности за подобряване на чистотата на въздуха.

Миналата година инвестирахме 1,7 млн. лв. в облагородяването на 52 междублокови пространства или т.нар. „кални точки“. Това е специална програма на София, която новият министър на околната среда оцени много добре. Имаме неговите уверения, че в националния механизъм за подобряване на чистотата на въздуха тази година ще бъдат предвидени средства за „кални точки“. София има подготвени над 130 проекта заедно с районните кметове. Нужното финансиране по данни на кметовете е над 7,7 млн. лв.

12,2 млн. лв. са предвидените средства за отчуждаване. Тези средства са основно за гарантиране на обекти от транспортната инфраструктура и в сферата на екологията.

10,7 млн. лв. са инвестициите в културна инфраструктура. Планираме начало на основния ремонт на театър „София“, довършваме реставрацията на минералната баня в „Банкя“ и планираме средства за начало на реставрацията и възстановяването на баните в „Овча купел“ и „Горна баня“.

Отделили сме средства за ремонт в театър „Зад канала“, които актьорите очакват от дълго време. Планираме със собствени средства да реставрираме къщата на Райна Княгиня, след отказа на дарител, както и над 2,8 млн. лв. за първия центъра за съвременен изкуство „Топлоцентралата“.

Над 2,1 млн. лв. ще бъдат инвестирани в различни спортни дейности. Тази година планираме да изградим скейт-парка в Северен парк, както и по-малки проекти за поставяне на тенис-маси в паркове (Княжеска и Илинден), спортни и фитнес площадки в Младост, Люлин, Красно село, Княжеска градини. Продължаваме финансирането на различни спортни събития през програма „София – европейска столица на спорта (1,3 млн. лв.)

339 хил. лв. тази година отделяме за отварянето на първата в София детска поликлиника в район „Възраждане“.

8,6 млн. лв. ще инвестираме в разкриването на 18 нови социални услуги в Княжево и Нови Искър, както и ремонти на 7 съществуващи центъра за социални услуги н Илинден, Красно село, Овча купел, Слатина.

2,7 млн. лв. инвестираме в дейности по дигитализацията и улесняване на достъпа на гражданите до услугите на общината.

1,4 млн. лв. инвестираме в разширение на системата за видеоналюдение, нов център за превенция и реакция при кризи в район „Надежда“ и техника за аварийната дирекция.

„Повтарям, че в тази много сложна година осигуряваме инвестициите в стратегическите обекти за града и за осъществяване на важните дейности за функциониране на града. Имаме притеснения за реализацията на програмата през тази година и имаме готовност да реагираме“, каза още Фандъкова.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече

Политика на поверителност и бисквитки