Укрепване на правата на човека и наказателното правосъдие в Казахстан: напредък и перспективи

0

- Advertisement -

Един от ключовите фактори за спазването на правата на човека е подобряването на регулаторната рамка и приемане на набор от мерки, насочени към демократизиране на обществото. Тези процеси са неразделна част от съвременния свят и играят важна роля в изграждането на правово общество и държавата като цяло. Международната общност по всякакъв начин приветства и насърчава провеждането на системни реформи, насочени към укрепване на върховенството на правото и закона.

В този контекст Казахстан демонстрира значителни успехи, заемайки водеща позиция, включително в Централна Азия, където се извършват демократични преобразования.

Така през последните три години, с активното участие на представители на гражданското общество, страната разработи и приложи амбициозни планове за действие и програми. Целта на тези инициативи е да се подобри ситуацията в областта на правата на човека, което е приоритет на националната политика.

През юни 2021 г. беше одобрен План за приоритетни мерки в тази област, подписан от президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. Документът обхваща широк спектър от задачи: от осигуряване на правото на свобода на сдружаване до защита на правата на хората с увреждания, жертвите на трафик на хора и премахване на дискриминацията спрямо жените.

Ключов аспект на реформите е укрепването на правата на човека на ниво наказателно правосъдие. В този контекст са въведени мерки, насочени към предотвратяване на изтезания, малтретиране и засилване на взаимодействието с неправителствени организации, както в страната, така и в чужбина.

Важно международно признание за тези усилия беше изборът на Казахстан за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2022-2024 г. Това признание подчертава активната и отговорна роля на страната в насърчаването на международните норми и стандарти в тази област.

След обявяване на независимостта си Казахстан извърши значителна работа по модернизиране на съдебната система. Приетите промени включват нови редакции на основните закони, Кодекса на съдебната етика и Правилника за съдебните заседатели, както и стандарти за оценка на професионалната дейност на съдиите.

Особено внимание заслужава Комисията за качество на правосъдието, която оценява дейността на съдиите, използвайки съвременни HR-инструменти от световно равнище.

Казахстан също участва в международни инициативи за правата на човека, като е привърженик на повече от 70 многостранни универсални договора за правата на човека, включително Всеобщата декларация за правата на човека и 8 конвенции на ООН за правата на човека. В страната функционират институции като омбудсмана и Националния център по правата на човека към омбудсмана, които осигуряват допълнителни гаранции за правата на гражданите.

Важна стъпка в защитата на правата на човека беше създаването на Института за национален превантивен механизъм за превенция на изтезания и малтретиране. Този орган, независим от всички държавни институции, има право на достъп до пенитенциарни институции и да извършва независими оценки на условията на задържане на осъдените.

В заключение, усилията на Казахстан в областта на наказателното правосъдие и защитата на правата на човека потвърждават решимостта на страната да подобри вътрешното законодателство и ефективно да прилага международните стандарти.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече

Политика на поверителност и бисквитки